Yhteisellä tiellä
kohti tulevaisuuden
sähköjärjestelmää

Vihreään sähköjärjestelmään siirtymisen tulee tapahtua toimitusvarmuutta vaarantamatta ja kustannustehokkaasti.

Lue lisää

Kuluttajan
rooli kasvaa

Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä kuluttajan tekemien valintojen merkitys korostuu.

Lue lisää

Joustoa
markkinapaikoille

Sähkön hankinta ja myynti painottuvat jatkossa lähemmäs sen käyttöhetkeä.

Lue lisää

Kaikki mukaan
sähkömarkkinoille

Vihreässä sähköjärjestelmässä aktiivinen sähkönkäyttäjä hyötyy joustavuudestaan.

Lue lisää

Sähkön valoisa
tulevaisuus

Tulevaisuuden vihreä sähköjärjestelmä on monipuolinen, joustava ja kustannustehokas.

Lue lisää